Hệ thống phân phối

Trụ sở chính & Showroom Quảng Nam

Chi nhánh Hà Lam - Quảng Nam

Chi nhánh Đại Lộc - Quảng Nam

Showroom Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Showroom Tây Hồ - Hà Nội

Chị Dương Hồng - Hà Nội

Chi nhánh Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Chi nhánh Hải Châu - Đà Nẵng

Chi nhánh Đà Nẵng - Cửa hàng Khang Nguyễn Store

Chi nhánh Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Chị Khánh - TP. Hồ Chí Minh

Chị Trang - Quảng Ninh

Chị Thu Hiền - Hải Phòng

Chị Diệu - Đà Nẵng